Văn Hóa Doanh Nghiệp

0
 • NGƯỜI HÙNG – ĐÁM ĐÔNG – ĐỘI NGŨ &

  CÂU CHUYỆN “VĂN HÓA DOANH NGHIỆP”

  Không phải quy chế, không phải kỷ luật, càng không phải là một ông chủ khó tính luôn xét nét, thúc ép nhân viên, nhưng lại có thể biến nhân viên, kể cả những người “cứng đầu”, trở thành những “công dân” tự giác làm việc hết mình, những “đại sứ” mang trong mình “màu cờ sắc áo”, “bản tính”, “bản sắc” của công ty. Công cụ đó chỉ có thể là Văn hóa doanh nghiệp (VHDN)!

  Là lãnh đạo, đã bao giờ bạn tự vấn rằng mình đang “quản trị” hay “cai trị” doanh nghiệp (DN)? Đương nhiên, câu trả lời ai cũng muốn là “Quản trị”. Tuy nhiên, thực tế không phải lúc nào cũng như chúng ta mong muốn! Chính công cụ bạn sử dụng trong quá trình quản lý, điều hành DN sẽ nói lên bạn là ai: “nhà quản trị” hay “kẻ cai trị”!

  Dưới góc nhìn của quản trị kinh doanh hiện đại, nếu quản lý DN bằng quyền lực, mệnh lệnh thì gọi là “cai trị” còn dùng quy chế và văn hóa thì gọi là “quản trị”. Thực tế DN cho thấy mọi biện pháp cai trị, cho dù bằng mệnh lệnh, quy định hay bằng kiểm tra, kiểm soát hoặc thậm chí gây sức ép, đe dọa, đều chỉ có giá trị nhất thời, tạo ra một lớp “thần dân” chỉ biết làm việc theo mệnh lệnh, bằng mặt nhưng không bằng lòng. Ngược lại, nếu biết dùng “quy chế” và “văn hóa” thì người đứng đầu công ty sẽ biến “đám đông” thành một “đội ngũ”, một “lực lượng”, sẽ biến “nhân viên của công ty” thành “người của công ty”. Khi đó, mỗi nhân viên sẽ hiểu, chia sẻ hoài bão, sứ mệnh và giá trị của công ty, từ đó chung sức, chung lòng chiến đấu cho sự phát triển và trường tồn của công ty.

  Rõ ràng “quản trị”, chứ không phải “cai trị”, là điều mà mọi lãnh đạo doanh nghiệp đều mong muốn hướng tới. Để có thể triển khai mô hình này thì phải cần tới nhiều yếu tố, trong đó quan trọng nhất là VHDN. Thêm nữa, một người đứng đầu doanh nghiệp sẽ là nhà quản trị (chứ không phải kẻ cai trị), nhà lãnh đạo (chứ không chỉ là sếp) khi ông ta thấm nhuần triết lý lãnh đạo, trong đó coi công việc của lãnh đạo là “TẠO RA NGƯỜI HÙNG chứ KHÔNG PHẢI TRỞ THÀNH NGƯỜI HÙNG”, là “kiến tạo ĐỘI NGŨ chứ không phải duy trì ĐÁM ĐÔNG”. Và công cụ không thể không dùng đến trong quá trình này chính là VHDN.

  Như vậy, có thể kết luận rằng sẽ không thể có “quản trị” nếu lãnh đạo DN không có hiểu biết sâu sắc về VHDN.

  Mỗi doanh nghiệp khác nhau sẽ có những bản tính và bản sắc khác nhau, có những chuẩn mực hành xử khác nhau, do đó sẽ có văn hóa khác nhau. Không có doanh nghiệp nào lại không có văn hóa, vấn đề là văn hóa kiểu gì mà thôi. Cũng như vậy, không có cái gọi là văn hóa tốt, văn hóa xấu mà chỉ có văn hóa phù hợp hay không phù hợp; góp phần thúc đẩy, phát triển hay kìm hãm, kéo lùi doanh nghiệp.

  Vậy VHDN là gì? Xây dựng VHDN như thế nào? Kết quả của quá trình xây dựng VHDN là gì và đo lường ra sao? Làm sao để có thể kiến tạo một đội ngũ chung sức chung lòng chiến đấu cho sự phát triển và lớn mạnh của DN?…

  Những câu hỏi hóc búa này sẽ được giải đáp thỏa đáng trong chương trình đào tạo Văn hóa doanh nghiệp được Trí Tín Edu kế thừa từ chương trình Đào tạo “Văn hoá doanh nghiệp” do Trường Doanh Nhân PACE nghiên cứu, thiết kế.

 • MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

   • Giúp bạn nhận thức rõ vai trò của “Văn hóa doanh nghiệp – VHDN” trong việc cấu thành nên một tài sản quan trọng nhất của công ty – đó là “đội ngũ”;
   • Giúp bạn nhận thức rõ ý nghĩa của “VHDN” trong việc quản lý điều hành của Lãnh đạo công ty – đó là, VHDN là một trong những công cụ quan trọng nhất của Lãnh đạo doanh nghiệp trong việc quản lý điều hành;
   • Chuyển giao cho bạn những tư duy mới nhất về “văn hóa” và “văn hóa doanh nghiệp”, cách thức xây dựng VHDN…

  MỤC TIÊU HỌC TẬP

  Sau khi hoàn tất thành công chương trình này, bạn có thể:

   • Hiểu một cách sâu sắc về “văn hóa doanh nghiệp”, cũng như sự khác biệt giữa “văn hóa doanh nghiệp” với các loại văn hóa khác như “văn hóa tổ chức”, “văn hóa dân tộc”, “văn hóa kinh doanh” / “văn hóa doanh nhân”, “văn hóa lãnh đạo”, “văn hóa cá nhân”, “văn hóa gia đình”, “văn hóa nghề”, “văn hóa ngành”, “văn hóa xã hội”…;
   • Nắm vững các cách thức để có thể tự mình cùng với Ban lãnh đạo công ty xây dựng được “một nền văn hóa mạnh và phù hợp” cho công ty của mình;
   • Góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý điều hành công ty và là tiền đề cho sự phát triển bền vững của công ty trong tương lai lâu dài.
 • Phần I: Văn hóa doanh nghiệp là gì?

   • Văn hóa là gì?
   • Văn hóa tổ chức là gì?
   • Văn hóa ngành là gì? Văn hóa nghề là gì?
   • Văn hóa kinh doanh là gì? Văn hóa lãnh đạo là gì?
   • Văn hóa doanh nghiệp là gì?

  Phần II: Vai trò và lợi ích của văn hóa doanh nghiệp

   • Vai trò và lợi ích của VHDN đối với doanh nghiệp
   • Ý nghĩa của “văn hóa” trong “quản lý điều hành”:
   • Ý nghĩa của “văn hóa xã hội” trong “quản lý đất nước”
   • Ý nghĩa của “văn hóa doanh nghiệp” trong “quản lý công ty”

  Phần III: Cấu thành của văn hóa doanh nghiệp

   • Tầng bề mặt của VHDN
   • “Màu cờ sắc áo” của công ty – Hành xử / hành vi của nhân viên
   • Tầng trung gian của VHDN (tầng tương tác)
   • Tầng sâu nhất của VHDN – Hệ tư tưởng chủ đạo (Core Ideologies) – Hệ giá trị cốt lõi (Core Values)
   • “Đức tin” hay cái “Đạo” của DN (Core Belief)

  Phần IV: Tinh thần và Phương pháp xây dựng/ thay đổi VHDN

    • Hiểu về thực tế “VHDN” hiện nay của công ty
    • Cách thức xây dựng (xây dựng mới)
    • Cách thức thay đổi (thay đổi cái cũ)

  Phần V: Kết quả của quá trình xây dựng hay thay đổi VHDN

    • Bản sắc của công ty và cảm nhận của bên ngoài về bản sắc của công ty
    • Chuẩn mực hành vi (hay nguyên tắc hành xử) của công ty và cảm nhận của đội ngũ nhân viên về chuẩn mực hành vi của công ty
    • Cảm nhận của Lãnh đạo công ty về “Bản sắc” và “Chuẩn mực hành vi” của công ty
    • Kết quả “vĩ đại” nhất của quá trình xây dựng hay thay đổi văn hóa doanh nghiệp là gì?

Các khóa học khác trên TriTinEdu.vn

Khóa học “7 thói quen thành đạt” – Xem chi tiết

Khóa học “Hoạch định cuộc đời” – Xem chi tiết

Khóa học “Văn hóa doanh nghiệp”- Xem chi tiết

Khóa học “Tuyển dụng – Bổ dụng”- Xem chi tiết

Khóa học “Sale chuyên nghiệp”- Xem chi tiết

Share.

About Author