Rửa cái chân

0

Một thau nho nhỏ nước rung rinh

Chứa đựng lớn lao những nghĩa tình
Của thầy, trò nhỏ lòng sâu sắc
Cảm kích, thương yêu dạ vững tin.

Quý biết bao nhiêu sự cảnh tỉnh
Đổi thay nhận thức tư duy mình
Trò nhỏ ngộ nhiều trải nghiệm sống
Thấp mình khoát nước rửa chân nghinh.

Trò ơi hãy sống với niềm tin
Đừng lơi, đừng thả với chính mình
Mục đích, mục tiêu đều trọn vẹn
Tương lai trò sẽ sáng tường minh.

Bài thơ Thầy tặng Trò nhân ngày tốt nghiệp 6 tháng coaching 1-1 từ một trong những người Thầy có ảnh hưởng lớn đến tôi – Chị Nguyễn Trịnh Khánh Linh, CEO DaleCarnegie Việt Nam.

Share.

About Author