NHỮNG HÀNH VI TẠO ĐỘNG LỰC CHO NHÂN VIÊN

0
 • Lắng nghe nhân viên
 • Trao kỳ vọng
 • Tin và hỗ trợ: cho họ thông tin và hỗ trợ công cụ
 • Môi trường làm việc: đã có năng lực, phải có hiệu suất: Vị trí hiện tại không thay đổi hằng ngày, hàng tuần được nhưng chính hiệu suất làm việc đã vô hình và luôn luôn có thể đẩy họ lên nấc thang mới, họ luôn luôn làm mới mình và chắc chắn họ có thể giỏi hơn.
Đây mới là cảnh giới cao nhất của thông minh

Môi trường làm việc: đã có năng lực, phải có hiệu suất

 • Gửi email hàng tuần về chủ đề nào đó mà tốt cho nhân viên
 • Chia sẻ kinh nghiệm
 • Vỗ vai, bắt tay
 • Khen ngợi, biểu dương (lời khen trước nhiều người online-offline, kỷ niệm chương…)
 • Ủy thác, ủy quyền (ủy thác # ủy quyền)
 • Cùng làm với nhân viên
Đây mới là cảnh giới cao nhất của thông minh

Cùng làm với nhân viên

 • Đi làm từ thiện
 • Khuyến khích nhân viên đưa ý tưởng: áp dụng > đánh giá, đo lường kết quả > tuyên dương, khen thưởng
 • Lập mục tiêu SMART cho nhân viên
 • Giao mục tiêu cao hơn
 • Cho nhân viên tham gia vào một số cuộc họp của quản lí
 • Quà riêng của Sếp (thông điệp cuộc sống, sách..)
 • Quan tâm trao đổi mục tiêu nghề nghiệp của nhân viên
 • Mời đi ăn
 • Hỏi thăm tiến độ công việc
 • ………

>>> Xem ngay: M&A giá nào đúng?

Share.

About Author