LÀM NGƯỜI if_neu
0

Đôi khi, chỉ cần nhớ lại một đôi lời. Như bài thơ dưới đây. IF…